Färdtjänst

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om:

  • Nytt färdtjänsttillstånd
  • Nytt färdtjänsttillstånd efter tidigare avslag
  • Förlängning av ditt befintliga färdtjänsttillstånd
  • Ändringar i ditt befintliga färdtjänsttillstånd

Färdtjänst är en form av kollektivtrafik och fungerar som ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. För att du ska bli beviljad färdtjänst krävs att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller resa med kollektivtrafiken. Det krävs också att funktionsnedsättningen är bestående, minst tre månader. Du måste även vara folkbokförd i Valdemarsviks kommun.

Din ansökan kommer att utredas av en handläggare som bedömer om du har rätt till färdtjänst enligt färdtjänstlagen. Har du bilagor, till exempel läkarutlåtande, så har du möjlighet att bifoga dessa digitalt i din ansökan. Du kan även skicka in de bilagorna per post i efterhand till:

Valdemarsviks kommun
Färdtjänst
615 80 ValdemarsvikLäs mer om färdtjänst på: https://www.valdemarsvik.se/vag-trafik/biltrafik/fardtjanst/

Lagen om färdtjänst

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa