Ej bygglovpliktig åtgärd - anmälan

LÄS MER

Här kan du skriva ut blanketten och fylla i för hand.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Söderköpings kommun
614 80 Söderköping