Rivningsanmälan

LÄS MER

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan
direkt i blanketten för sedan skriva ut och signera ansökan.

Den ifyllda ansökan skickas till:

Söderköpings kommun
614 80 Söderköping