Schema för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och fritidshemsverksamhet

LÄS MER

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan
direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan.

Den ifyllda ansökan skickas till:

Valdemarsviks kommun
615 80 Valdemarsvik

 

Frågor om e-tjänsten

Maria Skarin
maria.skarin@valdemarsvik.se
0123-192 12