Elevs ledighet grundskola - ansökan

LÄS MER

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan
direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan.

Ledighetsansökan lämnas till klasslärare/mentor.

 

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten