Installation av cistern för förvaring av farlig vätska under mark - ansökan

LÄS MER

Här kan du skriva ut blanketten och fylla i för hand.

När du använder denna tjänst lämnar du plattformen för Mina sidor och du kan tyvärr inte följa ditt ärende via Mina sidor. Vi arbetar för att på sikt även få in denna typ av ärende under Mina sidor.

Blanketten skickas till:

Miljökontoret
Söderköpings kommun
614 80 Söderköping

Frågor om e-tjänsten

Miljökontoret
miljo@soderkoping.se
0121-181 00