Befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall - ansökan

LÄS MER

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan
direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan.

Blanketten skickas till:

Miljökontoret
Söderköpings kommun
614 80 Söderköping

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten