Kompostering latrin hushållsavfall samt spridning av urin

LÄS MER

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand. Klicka på "Hämta blankett" (öppnas i nytt fönster). Skriv ut och signera.

Blanketten skickas till:

Miljökontoret
Söderköpings kommun
614 80 Söderköping

Frågor om e-tjänsten

Miljökontoret
miljo@soderkoping.se
0121-181 00