Lämna synpunkt/klagomål på kommunens verksamheter

LÄS MER

När du skickar en fråga via det här formuläret registreras den som allmän handling hos Valdemarsviks kommun. Allmänna handlingar är dokument som alla medborgare har rätt att läsa. Att din fråga blir en allmän handling beror på att vi i Sverige har en offentlighetsprincip som ger alla medborgare rätt till insyn i kommunens arbete.

Vi tar hand om din fråga och skickar den vidare till den sektor som ansvarar för frågan. När synpunkten har tagits emot av respektive sektor kommer du att få svar inom 30 dagar, under förutsättning att du lämnat dina kontaktuppgifter. Om det behövs mer än 30 dagar för att svara kommer du att informeras om fördröjningen.

Du kan även lämna en synpunkt/klagomål anonymt.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa