Skolskjuts

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som förälder eller vårdnadshavare ansöka om skolskjuts för grundskoleelev när det finns behov av skolskjuts pga. växelvis boende, funktionsnedsättning, eller annan särskild omständighet. De elever som har rätt till skolskjuts utifrån avståndsregler hanteras på vanligt sätt och behöver inte ansöka här. Ansökan gäller barn som bor hos dig på heltid eller har växelvis boende. Barnet måste vara folkbokförd i Valdemarsviks kommun. Har barnet växelvis boende så måste du ange personuppgifter på den andra vårdnadshavaren för att genomföra e-tjänsten bland annat personnummer. Du behöver ha en giltig e-legitimation för att göra din ansökan. Om du inte har någon e-legitimation skaffar du det hos din bank.

Vill du veta mer om vilka avståndsregler som gäller, eller vad som ger rätt till skolskjuts? Mer information via länken:
http://www.valdemarsvik.se/sv/Publik/Barn--Utbildning/Grundskola1/Allman-praktisk-information/Skolskjuts1/Skolskjutsreglemente-fran-ht-2017/

Frågor om e-tjänsten

Kristina Hörnqvist
kristina.hornqvist@valdemarsvik.se
0123-191 53

Personuppgiftsansvarig

Tomas Zingmark
tomas.zingmark@valdemarsvik.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa