Tillstånd för servering av alkoholdrycker - ansökan

LÄS MER

Tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker.

Här kan du skriva ut blanketten och fylla i den för hand.

När du använder denna tjänst lämnar du plattformen för Mina sidor och du kan tyvärr inte följa ditt ärende via Mina sidor. Vi arbetar för att på sikt även få in denna typ av ärende under Mina sidor.

Den ifyllda ansökan skickas till:

Valdemarsviks kommun
615 80 Valdemarsvik