Tillstånd för servering av alkoholdrycker - ansökan

LÄS MER

Tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker.

Här kan du välja att fylla i anmälan direkt i ett formulär eller skriva ut blanketten och fylla i den för hand.

Den ifyllda ansökan skickas till:

Valdemarsviks kommun
615 80 Valdemarsvik

Behandling av personuppgifter