Skolbetyg - beställning av kopia

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du beställa kopior av dina betyg inom Valdemarsviks kommun.

Du loggar in i e-tjänsten med hjälp av en e-legitimation (ex BankID/Mobilt BandID).

Kopia på betyget kan skickas digitalt eller per post. Ange under ”övriga upplysningar” hur du vill ha din kopia.  

Avgift för betygskopian kan förekomma.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa