Samtycke LSS

LÄS MER

Medgivande till hävande av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 12 kap 2 §

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med:
-    Dataskyddsförordningen (GDPR)


Blanketten skickas till:

Sektor Stöd och Omsorg
Storgatan 37
615 32 Valdemarsvik

Personuppgiftsansvarig

Sociala myndighetsnämnden
dataskydd@valdemarsvik.se