Anmälan för uppläggning av muddermassa

LÄS MER

För att få utföra ett muddringsarbete behövs tillstånd eller anmälan, det gäller också för tippning och uppläggning av muddermassor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med:
-    Dataskyddsförordningen (GDPR)


Blanketten skickas till:

Söderköpings kommun
Miljökontoret
614 80 Söderköping

miljo@soderkoping.se