Yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel - ansökan/anmälan

LÄS MER

Använd blanketten när du yrkesmässigt vill sprida kemiska bekämpningsmedel. Tillexempel på allmän plats, tomtmark till flerfamiljshus, lekplats, fritidsanläggning, banvall, asfalterad, grusad eller hårdgjord yta.

Du laddar ner en tom blankett som du fyller i för hand.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med:
-    Dataskyddsförordningen (GDPR)


Blanketten skickas till:
Söderköpings kommun
Miljökontoret
614 80 Söderköping

miljo@soderkoping.se