Specialkost i förskola och skola - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Använd denna e-tjänst för att ansöka om specialkost i förskola, fritidshem och skola.

Elever som av medicinska, religiösa eller etiska skäl inte kan äta den mat som serveras enligt menyn, erbjuds specialkost. För att Kostenheten ska kunna tillaga rätt mat till rätt matgäst behöver kökspersonalen veta vilken mat som eleven behöver äta samt diagnos eller sjukdom. 

Kökspersonalen måste även veta om det sker några förändringar gällande specialkosten, när eleven är frånvarande och när eleven är tillbaka i skolan igen.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Den här tjänsten kräver signering av bägge vårdnadshavare
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa