Cistern för förvaring av brandfarlig vätska - installation eller avinstallation

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du anmäla installation eller avinstallation av cistern (tank) som ska innehålla eller har innehållit brandfarliga vätskor.

Den som avser att installera en cistern för brandfarliga vätskor eller spillolja som rymmer mer än 1 m³, eller inom vattenskyddsområde hantera mer än 150 liter brandfarliga vätskor eller spillolja, ska senast fyra veckor innan installationen påbörjas eller hanteringen inleds skriftligen informera tillsynsmyndigheten om detta, enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor, NFS 2021:10. Informationsskyldigheten gäller även den som inom ett och samma vattenskyddsområde under minst fem dagar under en sammanhängande trettiodagarsperiod avser att hantera mer än totalt 150 liter brandfarliga vätskor eller spilloljor i lösa behållare (gäller primär (inre) skyddszon och sekundär (yttre) skyddszon). 

Cisterner och rörledningars som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Cisternen bör avlägsnas från sin uppställningsplats, det är även viktigt att påfyllnadsrör och överfyllnadsskydd tas bort så att cisternen inte kan fyllas av misstag. När cistern, samt tillhörande ledningar, tas ur bruk ska tillsynsmyndigheten informeras.   

Läs mer om installation och avinstallation av cistern

Anmäl via e-tjänst

Oavsett om du är privatperson eller om du företräder ett företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör anmälan.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.

Anmäl via blankett

Vill du istället göra din ansökan via blankett? Använd då någon av följande länkar;

Anmälan cistern (även utbyte)

Anmälan om cistern tagits ur bruk

Ärenden som skapas med inskickad blankett går inte att följa på Mina sidor.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Söderköpings kommun
Miljökontoret
614 80 Söderköping

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa