Bygglov - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om bygglov och andra lov, till exempel rivningslov och marklov.  Ansök om bygglov om du ska bygga nytt, bygga till eller om du ska ändra användningen av en byggnad. 

För mer information om lov och anmälningspliktiga åtgärder, läs på Boverkets webbplats.

Det är bra om du förbereder din ansökan. Kontrollera vilka bestämmelser som finns i ditt område, informera grannarna om det du ska göra och ta fram de handlingar som du ska bifoga din ansökan.

Mer information om hur du söker bygglov hittar du på kommunens webbplats: När behövs bygglov?

Planbesked
Här ansöker du om planbesked.

Strandskyddsdispens
Här ansöker du om strandskyddsdispens.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.

Anmäl via blankett

Vill du istället göra din ansökan via blankett? Använd då någon av följande länkar;

Bygglov - ansökan

Ej bygglovpliktig åtgärd - anmälan

Ärenden som skapas med inskickad blankett går inte att följa på Mina sidor.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Söderköpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
614 80 Söderköping

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa