Ansökan om uttag från omyndigs överförmyndarspärrade konto

LÄS MER

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i blanketten i en dator, för att sedan skriva ut den och signera.

Den ifyllda ansökan skickas till:

Valdemarsviks kommun
Överförmyndaren
615 80 Valdemarsvik

Frågor om e-tjänsten

Lars Beckman
overformyndaren@valdemarsvik.se
070-630 93 08

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndaren
overformyndaren@valdemarsvik.se